Zvolte si jinou zemi nebo oblast a prohlédněte si obsah pro svou lokalitu a nakupujte online.

CZ
CZ
Vyberte zemi nebo oblast
  • Zákaznícky servis +421 917 742 677
  • Odesíláme okamžitě
  • Post.ch

VOP

Obchodní podmínky

Podmínky prodeje a reklamace

 

 1.Obecná ustanovení a podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej a nákup zboží mezi kupujícím a prodávajícím, jehož předmětem je nákup a prodej zboží na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího https://lanaturalifestyle.com/sk.

 

Prodejce

Stratos AG / provozovatel www.lanaturalifestyle.com/cz/ 

Kreuzbühel 15,  

9493 Mauren

Lichtenštejnské knížectví

MwSt.-č.: 58089  

Číslo UID: ATU67311679 

Banka:   BTV , 6460 Imst , Rakousko , 

IBAN: AT50 1640 0001 4014 0430

BIC/SWIFT: BTVAAT22

Telefon: +421 (0) 917 742 677

 

E-mailová adresa: [email protected]

(dále jen "prodávající")

 

Kupující

Kupující Zákazník je:

 

Spotřebitel - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem, než je podnikání s těmito výrobky.

 

Podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky.

 

Kupujícím se rozumí registrovaný i neregistrovaný uživatel internetového obchodu www.lanaturalifestyle.com/.sk , který má právo vybírat a objednávat produkty na webových stránkách prodávajícího. Kupujícím zákazníkem se rozumí spotřebitel, který si objedná jakýkoli produkt na webových stránkách prodávajícího ("zákazník"). Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je zboží určeno na základě objednávky zákazníka. Místem určení se rozumí místo určené zákazníkem, do kterého je prodávající povinen zajistit dodání zboží uvedeného v nabídce prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího. Objednávka:

Objednávkou se rozumí objednání Zboží, na jehož základě je Prodávajícím uskutečněn prodej Zboží Zákazníkovi, a to zasláním závazné elektronické objednávky.

 

Registrace:

Registrace není povinná. Pokud se však uživatel rozhodne zaregistrovat, je povinen poskytnout pravdivé informace (i osobní údaje), které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění nepravdivých povinných údajů si prodávající vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté povinné osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a dává souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím. (další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů). Pokud je zákazník registrován, může registrace poskytovat také výhody, jako je historie objednávek, nákupní košík, věrnostní program, pravidelné informace o novinkách a propagačních akcích atd.

 

2.Informace o zboží a způsobu jeho objednání:

Informace o zboží

Ceny na www.lanaturalifestyle.com/sk jsou uvedeny včetně DPH. Akce a speciální nabídky platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

 

Výběr a objednávání zboží - registrovaní zákazníci:

Zákazník má možnost vybrat si konkrétní zboží na webových stránkách prodávajícího. 

Po dokončení objednávky (stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku") se objednávka stává závaznou. Po přijetí objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník potvrzující e-mail o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

 

Výběr a objednání zboží - Objednávka bez registrace:

V e-shopu je možné objednat zboží bez registrace. Výběrem této možnosti si zákazník může objednat zboží zadáním svého jména, adresy a kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) na webových stránkách, ale nebude mu vytvořen uživatelský účet (nebude registrován) - v tomto případě se na něj nevztahují výhody registrovaných zákazníků a není možné tyto výhody uplatnit. Tyto údaje budou použity výhradně pro zpracování objednávky a dodání zboží. Při změně pořadí je třeba znovu zadat všechny povinné údaje. 

 

Podání objednávky

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami. Předpokladem platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů požadovaných v procesu objednávání zboží (registrace zákazníka, objednávání zboží). Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a jejím přijetím prodávajícím.

 

Platba a dodání zboží

Další informace o dodacích a platebních podmínkách naleznete v části PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, která je nedílnou součástí těchto obchodních a reklamačních podmínek.

 

 

3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

dodat zboží kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu na základě objednávky potvrzené prodávajícím a zabalit je způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu, přičemž maximální dodací lhůta je 30 dnů ve smyslu zákona, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

 

4. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

převzít zakoupené nebo objednané zboží

zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží.

V případě, že zákazník přes závaznou objednávku zboží nepřevezme, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody.

 

5. Zrušení objednávky:

Kupující má právo zrušit elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli až do vyskladnění zboží, a to e-mailem na adresu [email protected]. nebo telefonicky na čísle +421 917 742 677. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, pokud není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném plnění. O zrušení objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet kupujícího do 14 kalendářních dnů.6. Způsob platby:

Zákazník má možnost zvolit si způsob platby, který mu vyhovuje.

 

    PLATBA PŘEDEM Kupující uhradí částku za objednané zboží v plné výši hodnoty objednávky na základě faktury zaslané e-mailem před dodáním zboží bankovním převodem nebo vkladem na účet banky Stratos AG: BTV IBAN: AT50 1640 0001 4014 0430 . BIC / SWIFT kód: BTVAAT22 Zboží bude odesláno až po připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

    PLATBA KREDITNÍ KARTOU (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB). Zboží mu bude odesláno v nejbližším možném termínu, kdy bude připraveno k odeslání.

    PAYPAL

Výše uvedené možnosti platby se vztahují na platby objednávek doručených do Českej republiky. Úhrada objednávek ze zahraničí je možná pouze "Předběžným bankovním převodem" po dohodě Prodávajícího se Zákazníkem /o ceně a způsobu dodání/. 7. Odstoupení od kupní smlouvy:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo, pokud je zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodáváno odděleně, v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit i před začátkem lhůty pro odstoupení. Tento případ je popsán výše v části Zrušení objednávky. Spotřebitel má právo zboží po převzetí rozbalit a vyzkoušet podobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v běžném (kamenném) obchodě. Vyzkoušení však neznamená, že zboží začnete používat a po několika dnech jej vrátíte prodejci. Jakékoli nadměrné použití nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží hradí spotřebitel jako snížení hodnoty zboží. Kompletní zboží musí být prodávajícímu vráceno v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení záležitosti je třeba zboží vrátit na adresu La Natura Lifestyle Bio Slowakei/Tschechien s.r.o Kopčianska 14, 85101 Bratislava, která je uvedena v dokladech ke zboží jako místo pro vrácení zboží. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží v úplném stavu, v jakém mu bylo dodáno, včetně všech dárků, kupónů a balených materiálů, které byly dodány se zbožím. To platí i v případě, že cena těchto položek je na faktuře nulová nebo není na faktuře uvedena vůbec. Podle zákona není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží uzavřené v ochranném obalu ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání poškozen. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy vytištěním, vyplněním a zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu [email protected] , nebo na adresu La Natura Lifestyle Bio Slowakei/Tschechien s.r.o Kopčianska 14, 85101 Bratislava V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, nese veškeré náklady na dopravu zboží k prodávajícímu, a to i v případě, že předmětem vrácení je zboží, které nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou. Spotřebitel musí zboží zaslat zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající musí spotřebiteli vrátit všechny platby stejným způsobem, jaký spotřebitel použil pro svou platbu. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby za předpokladu, že v souvislosti s tím nebudou spotřebiteli účtovány žádné další poplatky. 

8. Stížnosti

Kupujícímu (běžný spotřebitel, domácí použití zařízení) je poskytována záruční doba 24 měsíců na dodané průmyslové zboží. Záruční doba začíná běžet dnem dodání (prodeje) zboží kupujícímu. Záruční doba na kávovary zakoupené právnickou nebo fyzickou osobou, tj. podnikatelem, nebo pro komerční či profesionální použití je 12 měsíců. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při dodání kupujícímu vystavena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a plně zaplacené u prodávajícího. 

 

Při reklamaci je kupující povinen doručit reklamované zboží na následující adresu: 

 

La Natura Lifestyle Bio Slowakei/Tschechien s. r. o ,

Kopčianska 14, 85101 Bratislava

 

Zboží dodejte čisté, mechanicky nepoškozené, včetně originálu účtenky nebo faktury. Zboží zasílané na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme, abyste si zaslané zboží pojistili Prodávající rozhodne o reklamaci obvykle do 14 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů od data reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Všechny oprávněně uplatněné záruční opravy jsou bezplatné, včetně nákladů na dodání opraveného zboží kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady, poruchy, nedostatky a škody vzniklé v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávné péče o zboží ze strany zákazníka. Před prvním použitím výrobku si zákazník musí nejprve řádně přečíst návod k použití přiložený ke každému výrobku a řídit se pokyny uvedenými v tomto návodu. V případě potřeby vám na požádání znovu zašleme návod k použití výrobků z naší nabídky, pokud byly zakoupeny v našem obchodě. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis vám poskytneme na vyžádání telefonicky nebo e-mailem. O výsledku reklamace bude kupující informován neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a reklamační protokol obdrží také e-mailem nebo doporučeným dopisem. Vzorový formulář žádosti: klikněte ZDE

 

 9. Alternativní řešení sporů

Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, nebo nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme vaši stížnost vyřídili, zašlete nám prosím žádost o nápravu na naši e-mailovou adresu: [email protected] . Pokud na tuto žádost odpovíme záporně nebo pokud neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou e-mailovou adresu nebo pokud nebudete s naším řešením spokojeni, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporu. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k 10.4.2016 naleznete zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo si vybrat, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.: pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR; pokud je s ohledem na všechny okolnosti zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí apod. Spotřebitelé mohou podat stížnost také prostřednictvím platformy RSO pro alternativní řešení sporů, která je k dispozici online na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU proti obchodníkovi usazenému v EU. Náklady na alternativní řešení sporů nese každá strana sporu samostatně, bez možnosti náhrady.10. Ochrana osobních údajů a umožnění výmazu údajů zákazníků podle GDPR.

Ochrana osobních údajů je regulována a probíhá v souladu s nařízením GDPR. Další podrobnosti jsou uvedeny v samostatném oddíle o ochraně údajů a jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

 

V případě žádosti o odstranění vašich osobních údajů, které lze podle GDPR vymazat, musíte o to požádat na adrese [email protected] .

 

 

11. Závěrečná ustanovení:

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačních podmínek se celý proces nákupu řídí těmi Všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné v době, kdy kupující učinil objednávku, a které jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího.

 

Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačními podmínkami a souhlasí s jejich zněním.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou kupujícím k dispozici v sídle společnosti a jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách e-shopu.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1. března 2021.

Naposledy viděno